Eerste Hulp aan Kinderen incl Reanimatie/AED

Productcode: 

009

Prijs (excl. BTW): 

€  95,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

8 of 16

Leerstof: 

Oranje Kruis

Kwalificatie: 

Aantekening/Certificaat

Onderwijsvorm: 

klassikaal
Doel               

Het verlenen van Eerste Hulp aan kinderen bij ongelukken en ziekten.!

Programma In deze cursus wordt de leerstof van het Oranje Kruis voor het Diploma Eerste Hulp en of Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen behandeld.
Doelgroep

Aangewezen personeel in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-wet). De cursus van 16 uur is voor mensen zonder EHBO-diploma!

 

Toelatingseis(en) Medisch geschikt
Leermiddelen Oranje Kruis boekje 25e druk
  • Oranje Kruisboekje laatste druk Eerste hulp bij kinderen
Cursusmiddelen Verbandmiddelen
Tijdsduur 8 lesuren; exclusief examen
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Arts en/of NRR-docent
  • Instructeur Eerste Hulp 
  • Praktijkbegeleider
Examenkosten zie kopje examens
Groepsgrootte minimaal 12 personen
Afsluiting Na het met gunstig gevolg afleggen van het examen wordt aan de deelnemers het "certificaat Eerste Hulp aan Kinderen" van het Oranje Kruis verstrekt.
Nascholing 6 á 8 lesuren
Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.