Bedrijfshulpverlener MOOA (6)

Productcode: 

114

Prijs (excl. BTW): 

€  113,25

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

6

Leerstof: 

MOOA

Onderwijsvorm: 

Training
Doel                Het instandhouden van kennis en vaardigheden m.b.t. de belangrijkste handelingen bij ongevallen, ziekten en circulatiestilstand en het preventief en repressief optreden bij brand.
Programma In deze bijscholing worden de belangrijkste handelingen bij ongevallen, ziekten en hartstilstand doorgenomen met behulp van videobeelden en overheadsheets van ongevalsituaties. Verder wordt ruim aandacht geschonken aan de praktische vaardigheden m.b.t. de Eerste Hulpverlening en het gebruik van kleine blusmiddelen.
Toelatingseis(en) In het bezit van een geldig Certificaat "BHV" .
Tijdsduur 4 uur EHBO + 2 uur BHV-Brand
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent NIBHV bevoegd
  • Praktijkbegeleider
  • Brandweerinstructeur SBOIN
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Bij gebleken geschiktheid wordt de geldigheid van het certificaat met 1 jaar verlengd.
Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.